Voorbeeld van gespreksleiding


Het bestuur van een slapende Vereniging van Eigenaars wordt opeens geconfronteerd met lekkende daken. Een dakdekker adviseert volledige vervanging, maar hier is geen geld voor geserveerd. Er moet snel gehandeld worden. Wij bedenken welke stappen het bestuur kan zetten om ervoor te zorgen dat het de hele Algemene Ledenvergadering meekrijgt binnen de tijd die er voor is. Dit kan op verschillende manieren:

  • Wij ondersteunen het bestuur in het maken van een helder voorstel waarmee het bestuur naar de ALV kan. Dat doen we door de bestuursvergadering te structureren middels een gedegen agenda, gespreksleiding en goede notulen. We nemen het bestuur werk uit handen door alle informatie te verzamelen en om te zetten in een helder, vergaderrijp besluitstuk.

  • Wij organiseren de bijeenkomst waarin de oplossing, die door het bestuur is bedacht, wordt voorgedragen aan de ALV. Als
    onpartijdige gespreksleider kunnen we de ALV voorzitten en veiligheid bieden. In plaats van te streven naar een meerderheid van stemmen, zoals gebruikelijk is, zetten wij een proces in dat ertoe leidt dat alle
    betrokkenen zich gehoord voelen en zich kunnen vinden in het voorstel. Hiermee voorkom je ontevredenheid en problemen in de toekomst. Daar zit onze meerwaarde.

Uiteraard kunnen wij op beide niveaus begeleiding bieden en zo het gehele besluitproces van A tot Z ondersteunen.