Voorbeeld van procesbegeleiding

Een groep buurtbewoners krijgt van de gemeente het beheer over een flink stuk grond met de bestemming groenvoorziening.
De buurtbewoners mogen ontwerpen, inrichten en onderhouden, maar moeten zelf de financiering hiervoor regelen.

Dat het project valt of staat bij vrijwillige inzet maakt het ingewikkeld én uitdagend. Juist hier ligt onze ervaring.

  • De eerste stap is bepalen wat je hoofddoel is: wat wil de groep dat haar kernactiviteit is? Waar wil de groep wanneer zijn? Wij helpen dit zo te formuleren dat er solide grondregels ontstaan.  

  • De tweede stap is bepalen wat je nodig hebt om het hoofddoel te bereiken: een bestuur, een financieel beheer, een planning, een communicatieplan, een vrijwilligersbeleid, menskracht voor de uitvoering.

  • Stap drie is bedenken hoe je dit organiseert op een manier die bij je past en die efficiënt is.


Wij denken mee over het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden. Over afspraken over communicatie en transparantie. En over de juiste mensen op de juiste plek krijgen.

Wij maken op basis van gesprekken met de initiatiefnemers en een aantal bijeenkomsten voor de hele buurt een praktisch en helder plan van aanpak voor het oprichten van een stichting die het stuk groen gaat beheren. Het plan van aanpak dient tevens als handleiding voor het organiseren van de uitvoering van de taken die onder de stichting vallen.