Voorbeeld van coaching

Een groep mensen wil samen een ecologisch zelfbouwproject realiseren. 

Wij helpen de groep om het hoofddoel scherp in beeld te krijgen en om de actuele subdoelen te formuleren en deze neer te leggen waar ze horen. Wij ondersteunen bij het opstellen van concrete opdrachten en helder geformuleerde mandaten. Wij denken mee over de verschillende teams of werkkringen in de organisatie en helpen de groep de taken en bevoegdheden van de deelnemers en de teams duidelijk te verwoorden zodat iedereen weet wat er verwacht wordt en mogelijk is.

Daarnaast denken wij mee over een efficiënte, frisse overlegstructuur. Wij laten zien dat het maken van agenda’s met concrete doelstellingen, het op tijd delen van de agenda’s om zo iedereen de mogelijkheid tot inspraak te geven en vakkundige gespreksleiding waarmee we de gelijkwaardigheid borgen, helpen om als groep efficiënt besluiten te nemen en samen te werken.

Het idee is uiteraard dat de organisatie zich deze methodieken en middelen eigen maakt en ons uiteindelijk niet meer nodig heeft.