Wat doen wij

Wij helpen mensen en organisaties om op een prettige manier met elkaar samen te werken. De belangrijkste ingrediënten voor een fijne en efficiënte samenwerking zijn harmonie, transparantie, daadkracht, structuur en gelijkwaardigheid.

Mooie woorden, maar hoe breng je die in de praktijk?

  • Structuur aanbrengen: inzichtelijk maken wat er speelt en nodig is
  • Gezamenlijk doelen formuleren: waar ben je mee bezig? Wat wil je bereiken?
  • Openheid in de communicatie: geen verborgen agenda’s, de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen
  • Gelijkwaardige besluitvorming: iedereen wordt gehoord
  • Verantwoordelijkheid delen door inspraak en zeggenschap te vergroten

Als buitenstaanders met een frisse blik kunnen wij adviseren en begeleiden. Afhankelijk van de situatie kan deze procesbegeleiding bestaan uit:

  • Gespreksleiding tijdens vergaderingen
  • Begeleiding bij het maken van een projectplan
  • Visievorming faciliteren
  • Mediation

Ter inspiratie zie de voorbeelden van wat wij voor jullie zouden kunnen betekenen of neem vrijblijvend contact op!