Procesbegeleiding

Procesbegeleiding kan verschillende vormen aannemen. Afhankelijk van de hulpvraag en de situatie kan het gaan om het begeleiden van een eenmalig besluit tot het coachen van een groep naar het zelf opzetten van een duurzame besluitvormingsstructuur. Om een idee te geven van de diensten die wij aanbieden, hebben we een aantal voorbeelden op een rij gezet.

Voorbeeld van begeleidingstraject: 

Een groep buurtbewoners krijgt van de gemeente het beheer over een flink stuk grond met de bestemming groenvoorziening. De buurtbewoners mogen ontwerpen, inrichten en onderhouden, maar moeten zelf de financiering hiervoor regelen. Wij denken mee over het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden. Over afspraken over communicatie en transparantie. En over de juiste mensen op de juiste plek krijgen.

34874947970_3fa39370fd_k

Voorbeeld van gespreksleiding:

Het bestuur van een slapende Vereniging van Eigenaars wordt opeens geconfronteerd met lekkende daken. Een dakdekker adviseert volledige vervanging, maar hier is geen geld voor geserveerd. Er moet snel gehandeld worden. Wij denken mee over de stappen die het bestuur kan zetten om ervoor te zorgen dat het de hele Algemene Ledenvergadering meekrijgt binnen de tijd die er voor is. Wij organiseren de bijeenkomst waarin de oplossing, die door het bestuur is bedacht, wordt voorgedragen aan de ALV. Als onpartijdige gespreksleider kunnen we de ALV voorzitten en veiligheid bieden.

Voorbeeld van coaching:

Een groep mensen wil samen een ecologisch zelfbouwproject realiseren. Hoe pak je zoiets aan?  Hoe ga je met elkaar van de fase van dromen over naar de fase van doen? Wij denken mee over een efficiënte, frisse overlegstructuur. Wij laten zien dat het maken van agenda’s met concrete doelstellingen, het op tijd delen van de agenda’s om zo iedereen de mogelijkheid tot inspraak te geven en vakkundige gespreksleiding waarmee we de gelijkwaardigheid borgen, helpen om als groep efficiënt besluiten te nemen en samen te werken.

35262269765_6e2df5b647_k

Voorbeeld van visievorming: 

Dankzij een leger aan vrijwilligers en mantelzorgers wordt Nederland leefbaar en sociaal gehouden. Van basisscholen tot verzorgingstehuizen. Elke maatschappelijke organisatie die draait op bevlogen en onbetaalde arbeidskracht wil haar vrijwilligers binden, inspireren en bedanken. Vrijwilligers worden vaak bedankt met een bloemetje, een uitje of een kerstattentie maar voor gewortelde betrokkenheid is er soms meer nodig. Mee mogen praten, gehoord worden en samen een toekomst zien, op een ontspannen en feestelijke dag. 

Mediation:

Het kan zijn dat de onderlinge stemming en relaties dermate verstoort zijn dat er een crisis situatie ontstaan is. Niemand ziet door de bomen het bos meer en het lijkt erop alsof het nooit meer goed komt. De stemming is grimmig en mensen voelen zich onveilig. In deze situatie kan het raadzaam zijn om een proces in te gaan dat omgeven is met extra waarborgen voor het creëren van een klimaat van veiligheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit. Zie hiervoor de informatie over mediation. 

35262501855_9b07c875e3_k