Groepsmediation

De basis van mediation is dat deelnemers zelf een oplossing bedenken. Met elkaar. De mediator helpt deelnemers in het proces:

 • door rust en ruimte te creëren
 • door deelnemers te helpen om naar elkaar te luisteren en elkaar te zien
 • door te zorgen voor een veilige omgeving waarin deelnemers gelijkwaardig zijn aan elkaar

Hoe groter de groep van deelnemers hoe meer structuur en duidelijkheid een mediator moet bieden om een veilige omgeving te creëren. We gebruiken de term groepsmediation voor elke situatie waarin er:

 • meer dan twee partijen aan de mediation deelnemen
 • een van de partijen uit meer dan twee deelnemers bestaat 

In een mediation met een beperkt aantal deelnemers komt iedereen aan het woord maar hoe doe je dit als de groep hiervoor te groot is?  Hoe zorg je voor rust en ruimte maar hou je ook de tijd in de gaten?  Stopt het hele traject als een deelnemer besluit niet meer mee te willen doen? Zitten de juiste mensen wel aan tafel? 

De complexiteit van mediation in grote groepen vraagt een geheel eigen aanpak maar ook hier weten deelnemers zelf het beste wat er nodig is om er samen uit te komen. Wij helpen de groep of groepen om:

 • Zelf in kaart te brengen wat er nodig is om er samen uit te komen
 • Met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren
 • Pijn bespreekbaar te maken
 • Te zoeken naar een oplossing

Dit doen wij door:

 • Structuur aan te brengen: inzichtelijk maken wat er speelt en nodig is
 • Gezamenlijk doelen te formuleren: waar ben je mee bezig? Wat wil je bereiken?
 • Openheid in de communicatie: geen verborgen agenda’s, de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen
 • Gelijkwaardige besluitvorming: iedereen wordt gehoord

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!