Mediationtraject

Mediation kent een aantal vaste fases:

  • Kennismaking: een wederzijdse kennismaking
  • Opstart: in deze fase worden de randvoorwaarden van demediation besproken, het commitment van de deelnemers en het ondertekenen van de mediationovereenkomst
  • Exploratie: in deze fase wordt ge├»nventariseerd wat er speelt en wat de achterliggende belangen en behoeftes zijn. De deelnemers bepalen welke onderwerpen aan bod zullen komen.
  • Onderhandeling: in deze fase wordt gewerkt aan het vinden van een oplossing
  • Afronding: in deze fase worden de afspraken waar de deelnemers het over eens zijn vastgelegd, is er ruimte voor evaluatie en kan er nagedacht worden over mogelijke nazorg.

Een meditiontraject start vanaf het tekenen van de mediationovereenkomst en duurt zolang als nodig is. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er in het algemeen minimaal 3 a 4 bijeenkomsten nodig van anderhalf a twee uur.

35262305045_9cf98ecf42_k

Voor- en nazorg:

Wij kunnen helpen om te voorkomen dat er een mediationtraject nodig is door het besluitvormingsproces te begeleiden in het stadium dat er nog geen sprake is van een conflict.

Dit kan door middel van gespreksleiding tijdens (moeilijke) vergaderingen of het begeleiden van het nemen van een (ingewikkeld) besluit.

Ook kunnen wij een groep of organisatie helpen om de overlegcultuur en besluitvormingsstructuur duurzaam met elkaar vorm te geven in een coachingstraject. Zie onze voorbeelden van procesbegeleiding of neem vrijblijvend contact op.